2008/Jun/25

                             ศิลปไทย 

     เป็นศิลปะที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย 

  ที่มีมาแต่โบราณกาล ได้มีการพัฒนาการและสืบทอดมาจนปัจจุบันนี้ 

  ศิลปไทยอันวิจิตรงดงาม เกิดจากภูมิปัญญาและฝีมือของช่างศิลป์ไทย

  โดยได้รับความบันดาลใจ จากรูปทรงธรรมชาติ จากพืช  พันธุ์ข้าว สรรพสัตว์

   และสิ่งที่ปรากฏตามธรรมชาติ ได้แก่ดอกไม้ ตาไม้ เถาวัลย์ กอไผ่ เปลวไฟ 

   มนุษย์และสัตว์ นำมาประดิษฐ์ดัดแปลง ให้เป็นลวดลายต่างๆ เหล่านี้เราเรียกว่า "ลายไทย"

 

    ลายกระจัง เป็นลายพื้นฐานประเภทหนึ่งที่สำคัญของลายไทย มีพื้นฐานจากธรรมชาติ

    ประเภทของลายกระจัง

 1. กระจังฟันปลา เป็นลายกระจังพื้นฐานที่สุด คือเป็นรูปสามเหลี่ยมบรรจุอยู่
  ในรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่า เป็นตัวย่อของกระจังตาอ้อย และกระจังใบเทศ
 2. กระจังตาอ้อย มีที่มาจากกระจังฟันปลา มีเส้นอ่อนเรียวทั้งซ้ายและขวา
  เป็นตัวย่อของกระจังใบเทศ
 3. กระจังใบเทศ มีลักษณะอ่อนเรียวเหมือนกระจังตาอ้อย แต่ภายในมีสอดไส้
  ได้หลายชั้น แล้วแต่ความละเอียด ตัวสอดไส้ในกระจังใบเทศนี้เรียกว่าแข้งสิงห์
 4. กระจังหู หรือกระจังปฏิภาณ จะบรรจุอยู่ในสี่เหลี่ยมผืนผ้า
  ซึ่งมีสัดส่วน กว้าง : สูง 1: 3 ตอนบนมีทรงเหมือนกระจังใบเทศ
  แล้วต่อก้านลงมาเป็นลายกระหนกทั้งซ้ายและขวา
  ตรงกลางเป็นลักษณะกระจังตาอ้อยหรือกระจังใบเทศ
 5. กระจังรวน มีสัดส่วนและรูปทรงเหมือนกระจังหู แต่หันหัวลงเป็นยอดเฉ
  ซึ่งหันไปได้ทั้งทางซ้ายและขวา

                                     กระจังฟันปลา

             

                                              กระจังรวน

                   

                                          กระจังตาอ้อย

               

                                          กระจังใบเทศ

                  

                 

                                          ลายประจำยาม

edit @ 25 Jun 2008 23:35:40 by moo

edit @ 25 Jun 2008 23:37:15 by moo

edit @ 25 Jun 2008 23:37:32 by moo

2006/Oct/18

 


เมโสโปเตเมีย

Mesopotamia 3000-626 B.C.


      อาณาจักรนี้ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติส ประกอบด้วยชนชาติซูเมอเรียน
บาบิโลเนีย แอสสิเรีย และเปอร์เซีย ตามลำดับ เริ่มจากซูเมอเรียนและบาบิโลเนีย
ชนกลุ่มนี้เป็นพวกที่วางรากฐานความเจริญด้านวัฒนธรรมไว้มากมาย พวกเขารู้จักสร้างกำแพงเมือง
(อาจเป็นเพราะมีการสู้รบกันบ่อย)และทำนบกั้นน้ำ
มีความสามารถในการเพาะปลูก
เมโสโปเตเมียแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนบนคือแอสสิเรีย ส่วนล่างคือบาบิโลนซึ่งอุดมสมบูรณ์
กว่าตอนบน เนื่องจากในดินแดนแห่งนี้ประกอบด้วยผู้คนหลายเผ่าพันธุ์ ต่างความคิด ต่างความเชื่อ
จึงมีการสู้รบแย่งชิงอำนาจอยู่บ่อยครั้ง
       
       นิยมประดับแก้วหินในสถาปัตยกรรมนั้นๆด้วย สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นได้แก่ ซิกกูรัตแห่งเมืองอูร์ ประติมากรรมมีทั้งแบบนูนต่ำ นูนสูง และลอยตัว ส่วนมากเกี่ยวกับเรื่องราวกิจกรรม
ของพระมหากษัตริย์ มีการประดับเปลือกหอย หินสี มีความสามารถในการแสดงออก
และเลือกวัสดุได้อย่างเหมาะสม งานจิตรกรรม เขียนง่ายๆไม่เน้นรายละเอียดไม่มีแสงเงา
มีความคล้ายคลึงกับอิยิปต์อยู่เหมือนกันตรงการจัดวาง คือภาพหน้าคน แขน ขา จะหันข้างแต่ลำตัว
หันด้านหน้า 
นอกจากนี้พวกเขายังมีอักษรใช้เช่นกัน อักษรของพวกเขาเรียกว่าอักษรลิ่ม

               ประวัติศาสตร์ศิลปยุคอียิปต์,กรีก และโรมัน


                     ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลจาก Link นี้แล้วสรุปลงในใบงานที่กำหนดให้
 

               ขอขอบคุณ

                    นายกิตติพันธ์ อุดมเศรษฐ์

                   ที่ทำงาน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
                    สังกัด สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ที่มีเว็บไซต์ดีๆๆให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

 

 

 

edit @ 7 Jan 2008 14:51:38 by moo

edit @ 25 Jun 2008 14:32:16 by moo

2006/Oct/18

ยินดีต้อนรับ
ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม Blog
ก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวเองก่อน ว่าเราเป็นใคร มาจากไหนคะ
ชื่ออัจฉรา ศรีสนั่น    ชื่อเล่น อาจารย์หมู
การศึกษาคบ.วิชาเอก นาฏศิลป์ไทย

ที่ทำงาน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

edit @ 2007/04/12 16:07:47

edit @ 25 Jun 2008 23:36:39 by moo