2006/Aug/31

                 ยุคสมัยดนตรีไทย

         ประวัติดนตรี เครื่องดนตรี และเพลง

แบ่งยุคสมัยของดนตรีไทย เครื่องดนตรีไทย และเพลงไทย ดังนี้


1. ยุคสมัยก่อนกรุงสุโขทัย

ในช่วงยุคสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ของชาติไทย มีการบันทึกไว้น้อยมากถึงไม่ปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร มีแต่บทความของนักวิชาการที่สรุปไว้ว่า " เดิมชนชาติไทยบางส่วนน่าจะมีหลักแหล่งอยู่ที่แถบภูเขาอัลไต แถบเมืองลุง เมืองปา อาณาจักรอ้ายลาว จนต่อมาอพยพถอยร่นลงมาทางใต้แถบยูนาน สร้างอาณาจักรน่านเจ้าขึ้น บางกลุ่มลงมาตั้งเป็นไทยใหญ่ ไทยลื้อ และไทยอีกหลายกลุ่ม พวกที่เข้ามาในดินแดนไทยก็เป็นคนไทย พวกที่อพยพเข้าไปที่ลาวก็กลายเป็นคนลาวไป"

* ฌ้อ เป็นอาณาจักรหนึ่ง เชื่อกันว่าเป็นเชื่อสายเดิมของคนไทยสายหนึ่ง อยู่บริเวณตอนกลางของลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียง มีเครื่องดนตรีเป็นกลองเรียกว่า "น่านตังกู" แปลว่า กลองของชาวใต้ ลักษณะคล้ายกลองทัดปัจจุบัน

กลองทัด

* น่านตังกู เป็นชื่อเรียกโดยชาวจีนซึ่งได้รับเอารูปแบบเครื่องดนตรีชนิดนี้ไปจากอาณาจักร
"ฌ้อ" นั่นเอง

พัฒนาการจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์

ในด้านดนตรีสมัยก่อนกรุงสุโขทัย

* ตำนานพงศาวดารกล่าวว่า สมัยเลียดก๊ก ราว พ.ศ. 280 เจ้าเมืองไซหยง ชื่อ เป็กปัน ท่านไม่เคยฟังดนตรี เมื่อก๋งจูบน จัดส่งมโหรีหญิง 5 คน หรือ 1 สำรับไปบรรเลง ทำให้เขาละทิ้งการดูแลบ้านเมืองเลยทีเดียว

* ในตำนาน น่านเจ้า ราว พ.ศ. 1345 ปรากฏว่ามีกษัตริย์ไทยแห่งอาณาจักรน่านเจ้า ได้จัดส่งดนตรีไปบรรเลงยัง ราชสำนักจีน ที่กรุงซีอาน

* ในพงศาวดาร ล้านช้าง กล่าวว่า พระยาแถนหลวงได้ส่ง "ศรีคันธัพพเทวา" จากสวรรค์ชั้นฟ้าลงมาสอน ให้คนไทยรู้จักการทำกลอง ฆ้อง กรับ ปี่พาทย์ พิณเพี้ยะ ฆ้องวง(เจแวง) และการขับเพลงกลอน

เครื่องดนตรียุคก่อนสมัยสุโขทัย

ยังปรากฏหลักฐานเป็นบันทึกของจีนกล่าวถึงเครื่องดนตรีไทยโบราณชนิดหนึ่ง คือ

1. แคน มีการขุดพบซากมนุษย์โบราณอายุราว 2,000 ปี พร้อมเครื่องดนตรี ลักษณะคล้ายแคนอยู่ข้างๆ นักวิชาการสันนิษฐานว่า จีนน่าจะรับเอารูปแบบและลักษณะการประดิษฐ์เครื่องดนตรีที่เรียกว่า "แคน" ไปพัฒนาเป็น "แคนจีน" (SHENG = เชิง) จากไทยเรา ประมาณกว่า 2,000 ปีมาแล้ว

แคน

2. ขลุ่ยและปี่ซอ เป็นเครื่องดนตรีที่ทำง่ายกว่าแคน เพราะขลุ่ยเป่าได้ไม่ต้องใช้ลิ้นโลหะ เพียงแต่เจาะรูที่ท่อไม้ไผ่ก็เป่าได้เลย อย่างขลุ่ยผิวของจีน เป็นต้น ส่วนปี่ซอก็คือลุกแคนนี่เอง ใช้ลิ้นโลหะประกอบกับไม้ไผ่เข้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 edit @ 2006/10/18 16:51:06

edit @ 7 Jan 2008 14:53:59 by moo

Comment

Comment:

Tweet


confused smile   เพิ่งรุ้  แล้ววก่  เพิ่งคิดออกquestion
#8 by cookie ziiza (103.7.57.18|223.207.121.181) At 2012-06-11 19:01,
confused smile   เพิ่งรุ้  แล้ววก่  เพิ่งคิดออกquestion
#7 by cookie ziiza (103.7.57.18|223.207.121.181) At 2012-06-11 18:59,
รูป ขอห้ายลงเยอะกว่านี้ น่อย จร้า 55+open-mounthed smile
#6 by กรจร้า (119.42.116.63) At 2011-11-10 17:29,
น่าสนใจดีนะsad smile
#5 by ชรินรัตน์ (118.175.146.70) At 2009-11-11 12:26,
angry smile angry smile angry smile angry smile angry smile
#4 by วิ (222.123.215.2) At 2009-09-10 19:41,
thx for all
#3 by fg (202.28.180.202) At 2009-07-02 17:39,
confused smile
#2 by (118.173.174.246) At 2009-07-01 22:03,
http://club.yimsiam.com/jeanship เว็บบอรด์ห้อง
http://storythai.com/user/jeanship ไดอารี่
#1 by jeanship 4/12 (210.203.183.64) At 2006-09-10 20:29,